Вакансиялар

«КомпМастер» компаниясы төмөндөгү адистерди жумушка орноштуруу менен кызыкдар:

 

СИЗДИ КЫЗЫКТЫРГАН ВАКАНСИЯ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАРДЫ АЛУУ ҮЧҮН ТӨМӨНКҮ ШИЛТЕМЕГЕ ӨТҮӉҮЗ.

Биз максаттуу,туура ойлоно турган жана окууга умтулган адамдарды издейбиз. Компьютердик чөйрөдө жана компьютердик  жабдыктардын чегинде болгон баардык билимдери бар, белгилүү бренддердин (Microsoft. Apple ж.у.с.) программалык продуктылары менен колдонуп иштей билген адистер жактырылат.Өзүнүн оюн туура айта билген,орус тилин билген жана жакшы жазган, чет тилдерде эркин сүйлөө жана жазуу да жактырылат.

Сиздин талапкерлигиӊизди тигил же бул кызматка караштыруу үчүн өзүӊүздүн таржымалыӊызды биздин емайлге жөнөтүӊүз. Эгер сиздин таржымалыӊыз бизди кызыктырса,анда сиз менен кызматкерлер менен иштеген менеджер байланышып, андан кийин сизди сүйлөшүүгө чакыртышат.

Работа в Компмастере

-5%