Маалыматты калыбына келтируу кызматына болжол баалары

Баасын эсептөө
Таблица түрүндө баалар
Бузулган жериБаасыГарантия
МААЛЫМАТТЫ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРУУ ЛОГИКАЛЫК ТУРДО*
Катуу диск, SSD, кубаттуулук 249 ГБ чейин 2000 сом
Катуу диск, SSD колому 250 ГБ баштап 499 ГБ чейин 3000 сом
Катуу диск, SSD колому 500 ГБ баштап 999 ГБ чейин 4000 сом
Катуу диск, SSD колому 1000 ГБдан жогору 5000 сом
Катуу диск, SSD колому 1000 ГБдан баштап 4000ГБга чейин 7000 сом
Ар турдуу флеш-карта, колому 16 ГБ чейин 2000 сом
Ар турдуу флеш-карта, колому 32 ГБ чейин 3000 сом
Ар турдуу флеш-карта, колому 64 ГБ чейин 4000 сом
Ар турдуу флеш-карта, колому 64 ГБдан жогору 5000 сом
Иштеребей жаткан mov-файлдары менен флеш-карталар 10000 сом
Видеорегистратор, 1 ГБ чейин от 10000 сом
Видеорегистратор, татаал учурлар Диагностиканын жыйынтыгынан, 20000 сомдон жогору
Бөлүмду расшифровка кылуу, BitLocker, True Crypt, PGP -(ачкыч белгилуу) 10000 сомдон баштап
Бөлүмду расшифровка кылуу, Mac 15000 сом
Вирус-шифровальщик зыян келтиргенден кийин маалыматты расшрифровка кылуу 15000 сомдон баштап
Бузулган файлды калыбына келтируу (документ, сурот) 1 даана учуг 2000 сом
Бузулуп калган маалымат базасын ондоо (1С, MySQL) 10000 сомдон жогору
Файлдык системанын татаал бузулган учурлары, 10000 сомдон жогору
Экзотикалык файлдык системалары (UFS, XFS, VFS ж.б.) 10000 сомдон жогору
Уюлдук телефондон маалыматтарды калыбына келтируу (очуп калган суроттор, маалымат очуп калуу ж.б.) 3000 - 5000 сом
eMMC турундогу эс-тутуму менен кулпуланып калган жана иштебей жаткан уюлдук телефондон маалыматты калыбына келтируу (контакттар, суроттор, видеолор) 5000 - 10000 сом
ДИСК МАССИВДЕРИ (RAID)
RAID-0, RAID-1, RAID-5, RAID-6, аралашкан турлору, дисктердин ар канча саны Диагностиканын жыйынтыгынан кийин, 25000 сомдон жогору
ФИЗИКАЛЫК ЖАКТАН ИШТЕБЕЙ ЖАТКАН КАТУУ ДИСКТЕРДЕН (HDD жана SSD) МААЛЫМАТТАРДЫ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРУУ
БМГ алмаштыруу, 2 башчаларга чейин (керектоочулордун баасынан сырткары) 14000 сом
БМГ алмаштыруу, 4 башчаларга чейин (керектоочулордун баасынан сырткары) 18000 сом
БМГ алмаштыруу, 4 жогору башчалар (керектоочулордун баасынан сырткары) 20000 сом
Башчаларды алмаштыруу, татаал учурлар (Seagate Mobile HDD, WD Slim эске-туткучтар) (керектоочулордун баасынан сырткары) 20000 сом
Электрондук платаны кондуруу жана алмаштыруу (керектоочулордун баасынан сырткары) 5000 сом
Электрондук платаны ондоо (эгер мүмкүнчүлүк болсо) 6000 сом
Эске туткучтун тейлөө аймагын ондоо 5000 - 15000 сом
Татаал учурдагы эске туткучтун тейлөө аймагын ондоо (модульдарын кол менен чогултуу) 20000 сом
Магниттик башчалардын пластинага кыйчалып калуусун ондоо (донор колдонбой) 10000 сом
Донордук гермоблокко пластина баштыкчаларын ташуу (шпинделдик кыймылдаткычтын шыноо убагында) (жабдыктын баасын эсепке албаганда) 20000 сом
«КомпМастер» лабораториясынан тышкары гермазонага кийлигишүүдөн кийинки гермазонаны тазалоо 5000 сом
Маалыматтарды окуу менен БМГни ултраүндүн жардамы менен тазалоо (техникалык мүмкүнчүлүктөр болгондо) 10000 сом
Маалыматтарды окуу, дефекттүү секторлор, кубаттуулугу 1ТБка чейин 7000 сом
Маалыматтарды окуу, дефекттүү секторлор, кубаттуулугу 1ТБтан ашык 8000-15000 сом
SSD маалыматтарды калыбына келтирүү,системада аныкталбай жатат.( BSY,статустун жана абалдын регистринде активдүүлүктүн жок болушу) Диагностиканын жыйынтыгынан кийин, 10000 сомдон жогору
CD/DVD-ден маалымат кабылына келтируу
ФИЗИКАЛЫК ЖАКТАН ИШТЕБЕЙ ЖАТКАН КАТУУ ДИСКТЕР 4000 - 6000 сом
ЛОГИКАЛЫК ЖАКТАН ИШТЕБЕЙ ЖАТКАН КАТУУ ДИСКТЕР 3000 - 6000 сом
ФИЗИКАЛЫК БУЗУЛГАН ФЛЕШ КАРТАЛАРДАН МААЛЫМАТТАРДЫ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ
Флеш-картаны оӊдоо (мүмкүн болсо, жабдыктын баасын эсепке албаганда) 2000 сом
Маалыматтарды окуу жана калыбына келтирүү, NAND-микросхемасы, бирөөнө 5000 сомдон баштап
Маалыматтарды калыбына келтирүү, монолиттүү аткаруу, pinout белгилүү 10000 сомдон баштап
Маалыматтарды калыбына келтирүү, монолиттүү аткаруу, pinout белгилүү эмес 15000 сомдон баштап
МААЛЫМАТ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРУУ ТАТААЛ УЧУРЛАРДА (ДИСК БЕТИ ЧИЙИЛГЕНДЕ, ЭС-ТУТКУЧТУН ИШИНЕ КИЙЛИГИШКЕНДЕ Ж.Б.)
Маалымат калыбына келтируу татаал учурларда Диагностиканын жыйынтыгынан

Кечиресиз, бул баракча берилген тилдеринде гана жектиликтүү: “Русский”.

-5%