Өндүрүштүк жана чакан атайын адистештирилген электрониканы оӊдоо

«КомпМастер» компаниясы атайын адистештирилген жана өндүрүштүк электрониканы оӊдоо боюнча тажрыйбасы бар: ЧПУ станоктору менен башкаруу тосууларды, өндүрүштүк мониторлорду, стоматологиялык жабдыктардын санарип тосууларды(бор-машина), медициналык электрониканы ж.б. Биз мындай жабдыктарды 90% учурларда оӊдоп бере алдык. Көйгөйлүү болуп бизге эски жабдыктар болду, алар  мурдагы лампалык негизде жасалгандар: аларга алмаштырууга жабдыктарды да таба албайсыз. Эгер жабдык 20-25 жыл мурун чыгарылса, биз аны оӊдоого кудуретибиз жетет.

Эгер тиешелүү жаӊы тетиктерди таба албасак да*, биздин  Европа жана АКШнын компаниялары менен өнөктөш мамилелер жаӊы тетиктерди заказ кылып алып келүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул учурдажабдык тын баасы кыйла төмөндөтүлөт; бирок, бул учурда алар жаӊы болбойт, бирок практика көрсөткөндөй, оӊдоодон кийинки толук диагностика анын көйгөйлөрүн аныктоого, туура профилактикага мүмкүндүк берет жана ушундан кийин жабдык мурункудан да жакшы иштээрин байкасак болот.

«КомпМастер» компаниясынын инженер-электрониктери электрониканын каалаган оӊдоолору боюнча чоӊ тажрыйбасы бар. Бул болсо аларга татаал бузулуштар менен же чакан профилдүү өндүрүштүк жабдыктардагы бузулуштарды, принципиалдуу схемасы жок болсо дагы платадагы тесттик чекиттери болбогондо да тез эле аныктоого мүмкүндүктөрү бар. Схемотехникадагы жакшы билим биздин инженерлерге каалаган электрондук жабдыктардытүйүндөргө бөлүп кароого жана стандарттык логикалык схемада «же-же» же болбосо «жана – жок» түйүндөн түйүнгө чейин жашыруун бузулууларды же аныктап, жана жакын арада жабдыкты кайра иштетүүгө толук ишеничи бар.

20160126_133146

Биз жардам берүүгө дайым даярбыз!


*Сейрек кездешкен, чакан профилдүү жабдыкты заказ берүү жана алып келүүсү 2 айга чейин, бирок адатта 3 жумадан ашпайт; чыдап турууну Сизден өтүнөбүз, эгер Сиздин жабдыгыӊыз азыр эле керек болбосо. Эгер тез арада оӊдоо керек болсо, анда алмаштыруучу жабдыкты заказ кылуу жана алып келүү тездетилет, мындай учурда алып келүү үчүн баа стандарттык баадан көбүрөөк болот.

-5%