Компьютерди чогултуу

Компьютерди чогултуу.

Сиз жаӊы компьютерди сатып алганы жатасызбы? Компьютердик дүкөндөрдө сизге эки вариантты сунушташат – берилген мүнөздөмөсү менен жаӊы компьютерди сатып алуу же аны башка компоненттерден чогултуу. Dell ден даяр компьютер же башка чыгаруучулардан популярдуураак жана өзүнүн конструкциясында мыкты компоненттерди камтыйт дегендик түпкү маӊызынан туура эмес – көпчүлүк учурда мындай компьютерлер өтпөгөн эски элементтерден турушат, чыгарылышы бир же эки жыл өтүп кеткен.

Мыкты чечим болуп, компьютерди чогултуу заказга берсеӊиз-мындай учурда сиз акчаӊызды акчаӊызды үнөмдөй аласыз жана машина, бир жарым же эки жылда актуалдуу компоненттерден турганын толук бойдон ишеничте боло аласыз. Компьютердин баасын түшүрүш үчүн, биринчи кезекте адистин жардамы менен сизге керектүү, сизди канаатандырган негизги компоненттерди аныкташыӊыз керек. Үйдөгү компьютерлердин колдонууучулары өтө чектелген диапозондогу маселелер менен колдонушат, алардын башкысы текстти басуу жана Интернет түйүнүнө кирүү болуп саналат.

Эгер сиз – так ошондой жөнөкөй колдонуучу босоӊуз,анда компьютерди сиздин максатыӊызга ылайык чогултуу өтө деле кыйынчылыктарды туудурбайт. Intel жана AMD процессорлорунун ортосунда тандоо болсо – сиз эч качан экөөндөн теӊ жаӊылышпайсыз: жөнөкөй операцияларды аткарууда экөөнүн ортосунда эч кандай принципиалдуу айырмасы жок. Эӊ негизги маселелердин бири болуп – жөнөкөй маселелерди чечүү үчүн оперативдүү эстин көлөмүн аныктоо. Же тескерисинче, такшалган геймерлер үчүн жаӊы компьютерди сатып алуу алда канча кымбатыраак болот – чоӊ оперативдүү эс  менен күчтүү процессордон тышкары дагы жакшы желдеткичи менен заманбап видеокарта керек. Ушуга дагы чоӊ экрандуу монитор жана күчтүү акустиканы кошуӊуз – жана компьютер, бул жогорку ылдамдыктагы маалыматтарды жүктөөгө жана так даана сүрөттөлүшкө көнгөн колдонуучулар үчүн, сиз ага даярсызбы.

Мында дагы эгер сиз заманбап комплектөөчүнү сиздин жаӊы машинеӊизге заказ берсеӊиз дагы, компьютер үчүн дагы сабаттуу компьютерди тууралоочу, ар кандай тиркемелерде комфорттуу иштөө үчүн сөзсүз шарттар түзүлөт.Жөнөкөй офистик иштерди аткарууда да, компьютер маалыматтар кампасы катары колдонулса да, туура орнотуулар сизге 1С те жана тексттик редакторлордо тез иштөөгө, андан тышкары чоӊ көлөмдө иштөөгө да жардам берет.

Баардык учурларда компьютерди чогултуу профессионалдар аркылуу жүргүзүлүшү керек, алар баардык жагдайларды эске алуу менен жаӊы компоненттерди орнотууда жана жабдыктын мүчүлүштөрүн да эске алуу менен орнотушат.

-5%