Ремонт мониторов

Баасын эсептөө
Таблица түрүндө баалар
Бузулган жери17" - 19" диагоналдары20" - 21.5" диагоналдары22" жогору диагоналдарыГарантия
Мониторду диагностикалоо
Диагностика Акысыз Акысыз Акысыз---
Мониторлордун ондоо иштери
Инвертордун платасын ондоо 800 сом
Керектөөчүлөр: 200-500 сом
1500 сом
Керектөөчүлөр: 200-500 сом
2000 сом
Керектөөчүлөр: 200-500 сом
3 айдан баштап
Монитордун платасын ондоо 800 сом
Керектөөчүлөр: 200-500 сом
1500 сом
Керектөөчүлөр: 200-500 сом
2000 сом
Керектөөчүлөр: 200-500 сом
3 айдан баштап
Подсветканын лампаларын алмаштыруу 1800 сом
Керектөөчүлөр: 200-500 сом
1800 сом
Керектөөчүлөр: 200-500 сом
1800 сом
Керектөөчүлөр: 200-500 сом
3 айдан баштап
Монитордун микропрограммасын прошивкалоо 800-1200 сом 800-1200 сом 800-1200 сом3 айдан баштап

Кечиресиз, бул баракча берилген тилдеринде гана жектиликтүү: “Русский”.

-5%