XiaoMi Mi Notebook Air 13 – Меняем клавиатуру

Кечиресиз, бул баракча берилген тилдеринде гана жектиликтүү: “Русский”.

-5%