MacBook техникаларынын типтуу бузулуулары жана ондоо иштеринин баалары

Баасын эсептөө
Таблица түрүндө баалар
Бузулган жериБаасыГарантия
Диагностика Акысыз---
Тез диагностика 2000---
2016 айга чейин чыккан моделдер 1000---
2016 айгдан баштап чыккан моделдер 1500---
400---
Иштебей жатат, сурот коргозбой жатат
Энелик платаны ондоо 3500-14000 сом
Керектөөчүлөр: 1000-10000 сом
3 ай
Энелик платаны ондоо 1800-2300 сом
Керектөөчүлөр: 20000-80000 сом
3 ай
Дисплейди алмаштыруу 2000 сом
Керектөөчүлөр: 21000-45000 сом
3 ай
Аккумуляторду алмаштыруу 400-2000 сом
Керектөөчүлөр: 4000-9000 сом
3 ай
Видеочипти алмаштыруу 3500 сомдон жогору
Керектөөчүлөр: 2500-6000 сом
3 ай
Электр туташтыргычын алмаштыруу 1000 сом
Керектөөчүлөр: 1000-3000 сом
3 ай
MagSafe шнурун алмаштыруу 900 сом
Керектөөчүлөр: 1300 сом
3 ай
Периферия иштебей жатат
Тачпад алмаштыруу 1500-2500 сом
Керектөөчүлөр: 4000-7000 сом
3 ай
Оптикалык приводду алмаштыруу 1500 сом
Керектөөчүлөр: 2000-4000 сом
3 ай
Муздатуу системасын алмаштыруу 1800 сом
Керектөөчүлөр: 1000-3000 сом
3 ай
Катуу дискти алмаштыруу (HDD же SSD) 400-1000 сом
Керектөөчүлөр: 4000-45000 сом
3 ай
Системалык платанын компонеттик ондоо иштери 3500 сомдон жогору3 ай
Клавиатураны алмаштыруу 2000 сом
Керектөөчүлөр: 3000-20000 сом
3 ай
Катуу дисктин шлейфин алмаштыруу 900 сом
Керектөөчүлөр: 2500-4000 сом
3 ай
Программалык жактан кыйынчылыктар
MacOs орнотуу(маалыматтар сырткары) 1000 сом3 ай
MacOs орнотуу (маалыматтар менен) 2000 сом3 ай

Кечиресиз, бул баракча берилген тилдеринде гана жектиликтүү: “Русский”.

-5%